Vì tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp, kính mong quý hội viên đăng ký tài khoản internet banking hoặc ứng dụng ngân hàng để tiến hành nạp được thuận lợi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. FF3186 KÍNH TẶNG QUÝ KHÁCH 128 ĐIỂM